APEL
za ukidanje diskriminatornog sadržaja iz udžbenika za srednje škole Republike Srbije

smatram da su moja prava povređena diskriminatornim sadržajima koji se nalaze u srednjoškolskim udžbenicima:

Naziv izdavača Naziv udžbenika Ime/imena autora Broj i datum rešenja ministra Diskriminatorni sadržaj
JP "Zavod za udžbenike" Biologija za prvi i drugi razred srednje škole Dragislav Marinković, Katica Paunović, Veljko Terzija 601-04-218/91 od 20.6.1991. Poglavlje: Genetička uslovljenost čovekovog ponašanja, 137-138. strana
JP "Zavod za udžbenike" Biologija za treći razred medicinske i veterinarske škole Ana Savić, Dragoslav Marinković, Marko Anđelković, Vukosava Diklić 650-139/89 od 15.3.1989. Poglavlje: Uslovljenost mentalnih poremećaja, 92. strana
JP "Zavod za udžbenike" Zdravstvena nega 3, za treći razred medicinske škole Radmila Popović, Petar Borović 632-03-96/92-03 od 11.9.1992. Poglavlje: Zdravstveno-vaspitni rad u sprečavanju širenja i suzbijanja HIV infekcije, 57. strana, Poglavlje: Zdravstveno-vaspitni rad u sprečavanju širenja i suzbijanja HIV infekcije, 55. strana
JP "Zavod za udžbenike" Interne bolesti sa negom 2, za četvrti razred medicinske škole Jovan Teodorović i dr. 650-38/90 od 28.6.1990. Poglavlje: Oboljenje gastrointestinalnog trakta, jetre i pankreasa, 94. strana, Poglavlje: Oboljenje gastrointestinalnog trakta, jetre i pankreasa, 99. strana, Poglavlje: Oboljenje gastrointestinalnog trakta, jetre i pankreasa, 100. strana
JP "Zavod za udžbenike" Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole Jovan Bukelić 650-18/29-88 od 24.2.1988. Poglavlje: Poremećaji seksualnog nagona, 192. strana, Poglavlje: Poremećaji seksualnog nagona, 194. strana,
JP "Zavod za udžbenike" Dečija neuropsihijatrija za četvrti razred medicinske škole Jovan Bukelić 650-54/90 od 28.6.1990. Poglavlje: Psihoseksualni razvoj i njegovi poremećaji, 136. strana Poglavlje: Psihoseksualni razvoj i njegovi poremećaji, 137. strana
JP "Zavod za udžbenike" Psihologija za drugi razred gimnazija Nikola Rot, Slavoljub Radonjić Poglavlje: Žlezde sa unutrašnjim lučenjem, strana 26-27.
JP "Zavod za udžbenike" Psihologija za drugi razred gimnazija Žarko Trebješanin 650-02-733/2010-06 od 4.8.2011. Poglavlje: Razvoj emocija i emocionalni život u adolescenciji, 139. strana, Poglavlje: Motivacija, razvoj motiva, 139. strana
JP "Zavod za udžbenike" Psihologija za treći i četvrti razred trgovinskih, ugostiteljsko-turističkih i škola za lične usluge Bora Kuzmanović, Ivan Štajnberger 650-422/89 od 26.6.1989. Poglavlje: Poremećaji psihičkog života i ponašanja, deo Prostitucija, 189. strana

Ovakve izjave predstavljaju akt diskriminacije s obzirom da predstavljaju neprihvatljivo etiketiranje čime se vređa dostojanstvo i stvara u odnosu na LGBT osobe ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Ovo dalje doprinosi stvaranju i održavanju stereotipa i predrasuda kao i stigmatizaciji i netolernaciji prema osobama istopolne seksualne orijentacije. Diskriminatorni sadržaj u navedenim udžbenicima nije u skladu sa: Ustavom Republike Srbije („Službeni glasnik RS, br.98/2006“, Član 18, Član 21, Član 22, Član 23, Član 48, Član 81), Zakonom o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS, br.22/2009“, Član 2), Zakonom o užbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS, br.72/2009“, Član 4), Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS, br.72/2009, 52/2011 i 55/2013“ Član 3, Stav 2), Zakonom o srednjim školama („Službeni glasnik RS, br 50/92, 24/96, 23/2002 i 25/2002“ Član 23), Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS, br.50/11“, Član 5) i Zakonom o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS, br.104/2009“, Član 2, Član 4, Član 10). Apelujem da se gorenavedeni diskriminatorni sadržaj isključi iz srednjoškolskih udžbenika.

    VAŽNA NAPOMENA
    Ostavljanjem ličnih podataka i potvrđivanjem saglasnosti na kraju ove stranice daje se dozvola da se gorenavedeni tekst apela automatski šalje sa vaše mail adrese na mail adrese:
  • 1. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
  • 3. Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije
  • 4. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Podrška