Promene u obrazovnoj politici

Analiza

Potreba za analizom javlja se usled sveopšte društvene klime koja se može prepoznati u Srbiji, a tiče se visokog stepena netolerantnosti, homofobije, diskriminacije i neretko nasilja prema LGBTTIQ populaciji.

Situacija u Srbiji koja prolazi kroz tranziciju, očitava se u repatrijarhalizaciji društva sa ponovnim jačanjem nacionalnih vrednosti, te s toga, predstavlja povoljno tlo za jačanje mržnje prema LGBTTIQ osobama. Ako su zadaci aktivista i aktivistkinja da na sve moguće načine (od direktne akcije do institucionalne borbe) utiču na promenu postojećeg stanja, onda su promene u obrazovnoj politici važan aspekt u kreiranju novog političkog obrasca zasnovanog na solidarnosti, poštovanju i istinskom prihvatanju različitosti.

Slike stvarnosti koje nam se kroz obrazovanje predstavljaju, nisu slike realnog stanja jednog društva već konstrukti poželjnog ili nepoželjnog ponašanja određenih pojedinaca ili grupa, čije ponašanje u društvu želimo da sankcionišemo ili utemeljimo. Naime, obrazovanje nikako nije vrednosno neutralno kada obrađuje određenu pojavu, već naprotiv, ono ima za cilj da određena zbivanja, pojave, osobe ili grupe zadrže kao „zdrave“, poželjne i normalne, dok druge isključuje, predstavljajući ih kao nenormalne i nepoželjne. Ko će biti prepoznat kao poželjan i prihvatljiv, zavisi od normativnog okvira društva.

Cilj analize

  • utvrđivanje diskriminatornog sadržaja koji se odnosi na tretiranje istopolne seksualne orijentacije u udžbenicima za srednje škole na prostorima Srbije;
  • postavljanje zahteva Ministarstvu prosvete , nauke i tehnološkog razvoja RS, NPS i Zavodu za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, za uklanjanje diskriminatornog sadržaja i usvajanje preporuka za afirmativno tretiranje istopolne seksualne orijentacije.

Učinak ovakve promene video bi se u poboljšanju položaja LGBTTIQ osoba, ali i na nivou usklađenosti udžbenika sa tekovinama i dostignućima savremene nauke.

Preuzmite Analizu diskriminatornog sadržaja srednjoškolskih udžbenika.

Na ovoj stranici prikazani su rezultati kvalitativne analize napravljene na uzorku 26 udžbenika koji su u upotrebi iz oblasti Psihologije, Medicine, Biologije. I to 3 udžbenika iz psihologije, iz oblasti medicine 11 udžbenika, iz oblasti biologije 12.