Diskriminatorne prakse prema LGBTTIQ osobama u obrazovnom sistemu Srbije

Lgbt

Društveni položaj LGBTTIQ populacije u Srbiji karakteriše visok stepen diskriminacije u svim sferama. Obrazovanje predstavlja važan aspekt u prenošenju dominantnih sistema vrednosti jednog društva, kao i u njihovoj proizvodnji i održavanju. Održavanjem politika isključivanja kroz različite obrazovne sadržaje, iznova se proizvode vrednosti koje su zasnovane na diskriminaciji i nasilju usmerenom prema svemu što je različito.

Formalno obrazovanje je važno jer je zvanično i institucionalno. Upravo se u tome odražava njegov legitimitet da na direktan način predstavlja sve što se u društvu uzima za dobro, odnosno loše, moralno ili nemoralno, zdravo, odnosno bolesno, poželjno ili nepoželjno. Sadržaj udžbenika, kao i njegova interpretacija od strane profesora su važan segment celokupnog sistema obrazovanja koji zahteva intervenciju upravo na nivou izmene sadržaja i njegove interpretacije.

Rezultati istraživanja koja su se bavila nasiljem prema LGBTTIQ populaciji pokazuju da napadi na LGBTTIQ osobe predstavljaju svakodnevnu pojavu. Procesuiranje osoba koje su počinile napad otežava činjenica da se zločin iz mržnje teško dokazuje. LGBTTIQ osobe ne prijavljuju nasilje iz straha i nepoverenja u institucije.

Primetno je da postoji zakonski okvir koji reguliše problem nasilja i diskriminacij eprema LGBTTIQ populaciji, ali da uprkos tome, tužilaštvo, mediji, ali i sam vrh političkog sistema svoju politiku zasnivaju na govoru mržnje koji u osnovi sadrži stereotipe i predrasude prema LGBTTIQ populaciji.